Fotoworkshop i Bergen,              7. til 9. juni 2019

English flag

«Det personlige uttrykket»

Vil du utvikle ditt personlige, fotografiske uttrykk? En hver fotograf ser verden forskjellig, men det er ikke alltid like lett å uttrykke dette rent bildemessig når du fotograferer. Hva er det som kjennetegner ditt fotografi – hva skiller dine bilder fra andre fotografers?

Dette er workshopen for deg som vil dyrke frem din fotografiske stemme. Over en langhelg i Bergen i juni snakker vi om bildespråk, kreativitet og hvordan du kan få det hele til å henge sammen til sterk og fortellende fotografi.

Vi setter i gang etter arbeidstid på fredag den 7. juni og avslutter søndag kveld samme helg.

Dette er samme helg som den årlige Torgdagen arrangeres i Bergen – med et hav av fotomuligheter. Du vil oppleve et yrende båtliv med alle slags flotte gamle trebåter, småbåter og skip på Vågen, tradisjonell, gammeldags torghandel, og du vil treffe og kunne fotografere tallrike mennesker i nye og gamle antrekk.

Workshopen ledes av Otto von Münchow, som er en erfaren fotograf som i årtier har jobbet for norsk og internasjonal presse, og som blant annet i 2016 var utstilt under Berlin Foto Biennale. Han vil viser bilder fra egen produksjon og kjøre forelesninger om bildespråk og kreativitet hver dag. Dessuten vil han veilede deltakerne og hver dag evaluere deres bilder.

Det tar tid å utvikle sin fotografiske, unike stemme. Det handler delvis om å stole på deg selv, å tørre å sprenge grenser, om å fotografere med hjertet og bruke sitt engasjement når du fotografer. Det handler selvsagt også om å kunne det fotografiske håndverket, men det kanskje den mist viktige biten i utviklingen av ditt personlige uttrykk.

Din fotografiske stemme er noe som du utvikler gjennom hele ditt fotografiske liv. Det er en vedvarende prosess, som du bearbeider og justere både gjennom de valgene du gjør og gjennom den livserfaring som opparbeider deg. På mange måter kan du si at din fotografiske stemme er slik du ser verdenen og uttrykker den med kameraet til øyet. I denne workshopen jobber vi med prosessen fra å se til å skape et fotografi som uttrykker din hensikt og gjenspeiler dit syn på det du fotograferer. Gjennom de to og en halv dagene som workshopen varer, vil du bli mer bevisst de valgene du gjør og ikke minst ble mer klar over hvordan du kan bruke bildespråket i ditt fotografisk skapende.

Otto er ikke bare en dyktig fotograf, han er også en inspirerende workshopleder. Han har holdt workshop mange steder i verden og får alltid glimrende tilbakemeldinger fra deltakerne. I 2018 kjørte han først en fotoworkshop i Cuba, som ble en suksess – som den pleier å gjøre – og deretter i juni samme workshop i Bergen som nå tar til i 2019. Denne workshopen om det fotografiske uttrykket holder han nok engang i sin hjemby. Det blir en intim og personlig atmosfære omkring det hele. Han inviterer et begrenset antall deltakerne hjem til seg. Der skal det diskuteres og vises bilder. Der vil også hans bibliotek med mer enn 400 titler av fotografiske bøker være tilgjengelig for workshopdeltakerne.

Praktisk informasjon:

Fotoworkshopen foregår i Bergen, hjemme hos dokumentarfotograf Otto von Münchow. Den starter opp fredag ettermiddag kl. 18.00 den 7. juni sånn at det ikke er nødvendig å ta seg fri fra jobb (i hvert fall dersom du holder til i Bergen. Workshopen avsluttes kl. 19.00 den 9. juni.

Fokuset for workshopen er utvikling av din kreative og personlig, fotografiske stemme. Hver ettermiddag/kveld møtes deltakerne hos Otto for inspirasjon, foredrag og ikke minst bildekritikk av bilder som tas under workshopen. På dagtid jobber du med et fotoprosjekt. Otto vil være ute og fotografere med deltakerne, delvis individuelt, delvis flere i lag når det passer seg.

Dette blir en intim og personlig workshop med mye tid til den enkelte deltaker. Av den grunn er deltakerantallet begrenset til 10 personer. Det kan bety at workshopen rask kan bli fylt opp. Deltakerne blir registrert etter først-til-mølle prinsippet. Først når forskudd er betalt er en registrert som deltaker.

Priser:
Prisen for workshopen er kr. 3100,-. Den dekker deltakeravgift. Et forskudd på kr. 750,- innbetales ved påmelding (som refunderes til fulle inntil 14 dager før oppstart).

Meld deg på her:

Eller skriv til oss for mer informasjon eller meld deg på e-post til Otto (ottovon@online.no). Du kan også ringe 92 04 44 65